PSYKOLOGHUSETS VÆRDIGRUNDLAG

Husets værdigrundlag hviler på et eksistentialistisk/fænomenologisk fundament, og danner udgangspunkt for forskellige måder at arbejde med psykologiske problemstillinger på – og vi i Psykologhuset repræsenterer således også en bred vifte af terapeutiske tilgange, hvilket man læse mere om under de enkelte terapeuters faglige profiler på hjemmesiden.

Ordet eksistens kommer af ex-istere, altså at ‘stå ud’, at ‘komme frem’.
Det vil sige, at det eksistentielle menneskesyn indebærer en opfattelse af, at vi som mennesker hele tiden er i færd med at ‘blive til’, det vil sige, at vi er i en konstant bevægelse og udvikling livet igennem via vore relationer, handlinger, tanker og følelser.

Det er igennem vores relationer til hinanden og til os selv, at vi danner og udvikler vores selvoplevelse, identitet og selvbillede – vi kan ikke undgå at være i relation til omgivelserne, til omverden.

Det fænomenologiske perspektiv betyder, at vi i mødet med det enkelte menneske ser personens umiddelbart oplevede virkelighed,- altså den enkeltes indre personlige oplevelse – som det afgørende betydningsfulde.

Som mennesker er vi alle underlagt de samme eksistentielle vilkår:
Vi er forgængelige, vi er alene, og også afhængige af hinanden, vi har ansvar, og også frihed og mulighed for at træffe valg i vores tilværelse.
Det vilkår og det fælles dilemma, at vi er alene (om livets afslutning) og samtidigt afhængige både af livets tidsmæssige begrænsning, og af andre mennesker, medfører en eksistentiel angst, som også er et grundvilkår for os.

Husets eksistentialistiske menneskesyn betyder, at vi som terapeuter, i hver enkelt møde med et menneske, er optagede af hvordan netop det menneske lever og engagerer sig i sit liv, hvordan det menneske bruger sine iboende muligheder.

Der er mange forhold og faktorer, der påvirker og har indflydelse på vores liv og tilværelse, men i og med den bevidsthed, vi alle er udstyret med, har vi også mulighed for at forholde os til vores liv og til de problemstillinger, der opstår undervejs i livet.