HELLE HUNDAHL

Både personligt og som psykolog er jeg interesseret i, hvordan mennesker påvirkes af relationer.

Ofte har jeg beskæftiget mig med helings- og udviklingsprocesser efter traumatiserende oplevelser under opvæksten og i voksenlivet. Herudover har jeg hjulpet mennesker med kriser, stress, angst, depression, voldsomme aggressioner o. lign.

Jeg er særligt interesseret i, hvordan jeg som psykolog kan bidrage til, at mennesker finder mening i deres liv samt bevarer eller genfinder psykisk fleksibilitet.

Jeg arbejder med flere metodiske tilgange, som betyder, at jeg tilpasser forløbet til dine udfordringer og problemstillinger. Dvs. psykodynamisk, kognitivt, mentaliseringsfokuseret og ind i mellem med hypnose, når der er brug for det.

Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi til både unge og voksne.

Jeg er født i 1962 og har arbejdet med terapi, børn og familier i mange forskellige sammenhænge gennem årene.

Udover at tilbyde terapi, superviserer jeg psykologer, socialrådgivere og pædagoger, ligesom jeg underviser og holder oplæg om vold i nære relationer, stalking, skilsmisser og mentalisering.

Du kan læse mere om mig på min hjemmeside: hhpsykologi.dk

Jeg kan kontaktes på mobil 25399428 eller på kontakt@hhpsykologi.dk

PIA LUNA HANSEN

Jeg er aut. cand.psych.

Gruppeanalytiker,

Specialist og

Supervisor i psykoterapi.

Jeg har mange års erfaring indenfor det kliniske område, hvor jeg har arbejdet med børn, unge, voksne, par og familier med mange forskellige problemstillinger. Så som tilknytningsforstyrrelser, sorg og krise, afhængighedsproblematikker, lavt selvværd, personligudvikling, angst, depression, stress og konflikter og samarbejdsvanskeligheder.

Jeg arbejder ud fra en psykoanalytisk, psykodynamisk og kognitiv tilgang. Altid med udgangspunkt i den enkelte person og aktuelle problemstilling.

Primært har jeg fokus på relationen og at skabe en tryg og tillidsfuld kontakt, så det bliver muligt at undersøge og reflektere over egne følelser, tanker, erfaringer og mønstrer. Det er min erfaring, at indsigt skaber større forståelse og lyst til at handle anderledes, så man opnår en bedre kontakt til sig selv og andre mennesker.

Desuden superviserer jeg individuelt og i gruppe, andre faggrupper og psykologer bl.a. med henblik på at opnå autorisation.

Du kan læse mere om mig og hvad jeg tilbyder på min hjemmeside: pialunahansen.dk

Jeg kan kontaktes på mobil 26246796 i dagtimerne eller mail pialunahansen@protonmail.com

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

JESPER RANDLØV

Jeg er født i 1947 og er uddannet psykoterapeut. Jeg har været privatpraktiserende siden 1992.

Jeg arbejder med parterapi og individuel terapi, og har fokus på både relationelle og eksistentielle aspekter.
Jeg vægter højt, at terapien er præget af nærvær, accept og forståelse.

Jeg er oprindeligt uddannet i en både gestaltterapeutisk og kropsdynamisk retning på Institut for Organisk Psykoterapi 1988-92 samt efteruddannet i  chok- og traumeterapi, Somatic Experiencing® Practitioner 2007-10.

I mit arbejde er jeg er blandt andet optaget af tilknytning som vilkår for vores opvækst og som central del af voksenlivet. Ligeledes er jeg optaget af den enkeltes forhold til egne ressourcer og de muligheder for personlig udfoldelse og vækst, der der ofte ligge gemt her.
Sessionerne har samtalens form, og jeg bruger metoder fra både psykodynamisk tradition såvel som moderne neuroaffektive tilgange. Samtidig er det centralt i terapien, at forstå hvert menneske individuelt, og at det terapeutiske arbejde også indrettes efter hvert menneskes særlige behov.

Min grundholdning er et eksistentielt og humanistisk menneskesyn.

Jeg kan kontaktes på mail eller telefon
randloev@me.com
2815 0781

KASPER LOPDRUP

Jeg er født i 1983 og blev uddannet psykolog i 2012 og er siden blevet autoriseret af Psykolog Nævnet.

Jeg har mange års erfaring med samtaleterapi. Før jeg begyndte i Psykologhuset Vesterport, har jeg blandt andet arbejdet med klienter med henvisning fra den offentlige sygesikring, som skolepsykolog, og med udsatte familier.

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk tilgang, og jeg inkluderer elementer af kognitiv- og eksistentiel psykoterapi ved behov. Behandlingen tilpasses efter hvad du ønsker hjælp til.

De mennesker jeg har hjulpet er ofte unge og voksne der kontakter mig på grund af:

 • Samspilsproblemer i familie, med partner, venner eller på arbejdspladsen
 • Selvværdsproblemer
 • Angst, bekymringer og kropslig uro
 • Svær opvækst i udfordret familie
 • Depression og nedtrykthed
 • Stress, livskriser og eksistentielle problemer
 • Seksuelle problemer
 • Afhængighedsproblemer
 • Følgevirkninger af mobning
 • Ønske om personlig udvikling

I samtalerne fokuserer vi på hvad der her-og-nu opleves som ubehageligt eller lidelsesfuldt. Vi udforsker sammen de mulige årsager, bagvedliggende- og vedligeholde faktorer i dit nuværende liv, og vi afsøger dine ressourcer og nye farbare handlemåder.

Ofte starter samtaleforløbet med at vi fokuserer på presserende symptomer. Senere hen arbejder vi mod en øget forståelse af dine følelser, kropslige reaktioner, tanker, forestillinger og handlemåder, med henblik på at du fremadrettet har en øget indsigt, handlefrihed og selvforståelse, der kan hjælpe dig til ikke at falde tilbage i gamle mønstre og problematikker.

Jeg er meget optaget af at skabe en tryg og tillidsfuld ramme for samtalerne, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har vil have et bedre indtryk af, hvordan jeg arbejder, og om jeg er den rigtige psykolog for dig.

Jeg kan kontaktes på:

Telefon: 71 79 79 80

Mail: kasperlopdrup@protonmail.com

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, så jeg modtager ikke lægehenvisninger

LIV SØCHTING

Jeg er født i 1972, blev uddannet psykolog i 2007 og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har siden da videreuddannet mig i forskellige metoder og er fortsat nysgerrig på at lære mere.

Jeg arbejder ud fra bl.a. følgende retninger og metoder:

– Psykodynamisk
– Kognitivt
– NARM (NeuroAffectiveRelationalModel, en tilgang til arbejdet med udviklingstraumer; se endvidere: http://www.narm.dk/)
– EMDR (en metode til traumebehandling; http://www.emdr.dk)
– Hypnose
– FIT (Feedback Informed Treatment)

Det er vigtigt for mig, at tilpasse metoden til mennesket og den situation, det drejer sig om.
Jeg arbejder med voksne, unge, større børn, par og familier. Derudover laver jeg supervision og underviser.
De områder, jeg arbejder med er meget varierede, og inkluderer bl.a.:

– Stress/ udbrændthed
– Familie- og parudfordringer
– Traumer
– Personlig udvikling
– Vredes/ aggressionshåndtering
– Følgevirkninger af at vokse op i familier med forskellige udfordringer (misbrug; afhængighed; psykisk sygdom etc.)
– Diabetes

Derudover en bred vifte af andre temaer og tilstande. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte mig, og vi kan fælles finde ud af, om jeg kunne være et bud på en terapeut for dig/ jer.
Jeg arbejder både på dansk og på engelsk. For English, please refer to my webpage: http://livsochting.dk/eng/

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

Man kan kontakte mig direkte på:
Tlf.: 6166 2535
Mail: liv@livsochting.dk
Min hjemmeside er: http://livsochting.dk

MORTEN KRAGH

Jeg er født i 1969, uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra 2004 og er autoriseret af Psykolognævnet fra 2009. Jeg er tiltrådt Psykologhuset Vesterport siden 2022, hvor jeg tilbyder individuel- og parterapi.

I mit arbejde er jeg fokuseret på relationen med et tydeligt nærvær, hvor jeg er nysgerrig på en udfordrende måde. Jeg har respekt for og er ydmyg i forhold til at skabe et udviklende terapeutisk samarbejde.

Metodisk tager jeg udgangspunkt i psykodynamisk og eksistentiel terapi og er inspireret af mindfulness.

Jeg arbejder med varierede temaer og har særlig erfaring med:

 • Samliv og parforholdsproblematikker bl.a. med særlig fokus på mænds håndtering af svære følelser
 • Efterfødselsreaktioner hos mænd
 • Traumer bl.a. seksuelle overgreb
 • PTSD
 • Vredes og aggressionshåndtering
 • Angst/depression
 • Personlighedsforstyrrelser

Jeg tager udgangspunktet i finde ud af, hvad du ønsker hjælp til på det følelsesmæssige plan og har erfaring med, at dette kan være klart og tydeligt for nogen mennesker, mens det kan være en længere proces for andre.

Jeg har erfaring fra tidligere ansættelser i Socialforvaltningen Københavns Kommune, Sexologisk klinik Rigshospitalet, Dialog mod Vold samt Center for Seksuelt Misbrugte.

Man kan kontakte mig direkte på

Tlf.: 22 25 46 93

Mail: psykolog@mortenkragh.dk

Min hjemmeside er: www.mortenkragh.dk

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

MORTEN HALBERG

Født 1976, uddannet Cand. Psych. 2004. Autoriseret som psykolog i 2008 af Psykolog Nævnet. Specialist i psykoterapi for voksne, med speciale i narrativ terapi og eksistentiel tilgang. Jeg har en bred klinisk erfaring efter at have arbejdet som psykolog i mange år, og på en række forskellige områder.

Der kan være en lang række grunde til at opsøge en psykolog. Det kan være, du kæmper med stress på arbejdet, lider af angst eller depression, står midt i en livskrise, eller måske har du bare brug for at udvikle dig som menneske og forstå dig selv og dine handlinger enten i forhold til dit privatliv eller dit arbejdsliv. Jeg har gennem en årrække arbejdet med terapi, personlig udvikling og behandling. Jeg har især erfaring med:

Angst og depression

Stress

Traumer

Rusmiddelproblemer

Kriser

Eksistentielle problemer

Forældrerådgivning

Unge

Selvværdsproblematikker

Helt grundlæggende er min tilgang båret af eksistentielle ideer og relationelle forståelser af, hvordan livet er sammensat og tager sig ud, og hvordan terapi og forandringsarbejde følgelig kan være lindrende og meningsfuldt. Den eksistentielle grundtanke om at finde mening, selv i galskaben, er for mig at se en grundlæggende livsudfordring.

Samtaler hos mig vil altid tage udgangspunkt i dine konkrete ønsker og de problemstillinger, du står med, og vil som regel foregå som en vekselvirkning, hvor vi sammen får en større forståelse og udvikler løsninger derfra. Jeg har som psykolog et stort fokus på forandring og et praktisk hvordan-virker-det-for-dig syn på tingene. Jeg tilbyder en række forskellige psykologiske ydelser både for dig, der ønsker hjælp fra en psykolog, og for dig, der som professionel arbejder med mennesker.

Du kan læse mere om mig og min tilgang til arbejdet på min hjemmeside, hvor du også har mulighed for at booke tider online: www.mortenhalberg.dk

Jeg kan kontaktes på telefon i dagtimerne: 2230 1912 eller på mail: halberg@me.com

Jeg har ikke overenskomst med sygesikring. Er du medlem af sygesikringen danmark kan du muligvis få tilskud til din behandling hos mig.

TORSTEN SONNE

Jeg er født i 1962, blev cand. psych. i 1997, autoriseret i 2000 og blev specialistgodkendt i psykoterapi i 2009. Siden 2006 har jeg haft praksis i psykologhuset, hvor jeg bl.a. modtager klienter med lægehenvisning.

Tidligere har jeg arbejdet indenfor psykiatrien og døgnanbringelse af unge. Jeg var i 8 år ansat i Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommune, hvor jeg arbejdede med livsstilsændring og motivation
Min efteruddannelse er delt indenfor kognitiv, narrativ og eksistentiel psykologi, hvilket betyder, at jeg ikke arbejder ud fra én fastlagt metode, men mener, at metoden skal tilpasses det enkelte menneske.

Terapeutisk arbejder jeg med voksne og unge indenfor klassiske problemstillinger som angst, depression, sorg og krise, men også med bredere spørgsmål som selvudvikling, personlighed og eksistens. Jeg arbejder også gerne ud fra ønsket om konkrete ændringer her og nu, fx livsstil, misbrug, stress, valg i livet, generthed mm.
Jeg har også stor erfaring som parterapeut.
Desuden har jeg mange opgaver som supervisor for blandt andet psykologer, som ønsker at opnå autorisation, praktiserende læger, frivillige rådgivere og fast personale på Livslinien, St Lukas stiftelsen mm.

Jeg har bidraget som forfatter til flere bøger om motivation og sundhedsadfærd, senest Kostvejledning – Teorier, metoder og perspektiver, som udkom i 2016. Du kan også se bogen At tale om forandring, som kan downloades gratis fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk .

Jeg underviser og holder foredrag om bl.a. motivation, vejledning og ændring, især med fokus på metoden: ”Motivations samtalen”

Jeg kan træffes på:
torstensonne@protonmail.com